Oversikten viser revisjonshistorikk for Trond Amlie

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias 15.07.2013 09:23 MaritJ
medlemmer 19.12.2012 02:21 engerud86
navn, fødsel/opprinnelse, medlemmer 19.12.2012 02:21 engerud86