Oversikten viser revisjonshistorikk for Trine Trollmannskog

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, medlemmer 27.09.2014 08:03 sassi
fødsel/opprinnelse, medlemmer 27.09.2014 08:02 sassi
navn, fødsel/opprinnelse, sted 27.09.2014 08:01 sassi