Oversikten viser revisjonshistorikk for Trine Stenersen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 21.04.2015 22:21 trinemor