Oversikten viser revisjonshistorikk for Totto Osvold

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, alias, fødsel/opprinnelse 19.12.2012 18:18 MaritJ