Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Tormod Sæverud

Født: 1938

Komponist

Komponist

Medvirker på

Hege Tunaal
Olje, brød og vin
1972