Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Tormod Kjensjord

Medlem i

Oslo Børs Gitar

Medvirker på

Oslo Børs
Telefonskræk
1980