Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Tormod Ingul

Medvirker på

Diverse artister
Nasjonale prøvelser - Hallo i uken 2005 tekstforfatter
2005