Matched: artister/(.*)
Gjør endringer

Tormod Aune

Medvirker på

Diverse artister
Nasjonale prøvelser - Hallo i uken 2005 utøver
2005
Diverse artister
Et rop om hjelp: Hallo i uken 1990-99 utøver
2000
Diverse artister
Hallo i uken høst 98 komponist
1999
Diverse artister
Hallo i uken - vår 98 komponist
1998