Oversikten viser revisjonshistorikk for Torkil Torsvik

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 23.05.2013 13:58 MaritJ