Oversikten viser revisjonshistorikk for Toril Støa

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, biografi, sted 30.10.2012 17:31 MaritJ
navn, alias, fødsel/opprinnelse 30.10.2012 17:29 MaritJ