Oversikten viser revisjonshistorikk for Torgeir Andresen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi, sted 23.04.2013 07:07 MaritJ