Oversikten viser revisjonshistorikk for Tore Thoresen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse 07.03.2018 20:42 karjo
navn, fødsel/opprinnelse 07.03.2018 20:32 karjo