Oversikten viser revisjonshistorikk for Tore Tambs-Lyche

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 29.07.2015 08:29 bjornfyen
fødsel/opprinnelse, biografi 29.07.2015 08:26 bjornfyen
fødsel/opprinnelse, bilder 29.07.2015 07:50 bjornfyen
navn, fødsel/opprinnelse 09.03.2014 00:15 nag2rom