Oversikten viser revisjonshistorikk for Tore Sværen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 28.01.2017 12:06 ToreSv