Oversikten viser revisjonshistorikk for Tore Kjell Torvik

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
sted 17.06.2013 09:48 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse, sted 17.06.2013 09:48 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 20.10.2012 18:41 nag2rom