Oversikten viser revisjonshistorikk for Tore Jamne

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 30.11.2012 21:28 MaritJ