Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Tore Halvorsen

Fra: Rendalen

Medlem i

Katho Vokal (1973-1988)
Ole Ivars Vokal (1988 -2018)