Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Torbjørn Hafnor

Født: 1984
Fra: Bodø

Medlem i

Lukestar Bass (2007 - 2008)
The Spectacle Gitar, bass