Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Torbjørn Granslo

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, død/splittelse, fødsel/opprinnelse 29.06.2016 12:28 yrklark
navn, fødsel/opprinnelse, sted 29.06.2016 12:16 yrklark