Gjør endringer

Tor Lindberg

Medlem i

The Vikings gitarband Trommer
Vestlandsfanden Bass (tidligere medlem)