Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Tor Idar Pedersen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse 20.12.2012 11:58 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 20.12.2012 11:00 MaritJ