Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Tor Hauge II

Jazzbassist som bl.a. har spilt med Einar Iversen. Eldre enn trommeslageren Tor Hauge?

Jazzbassist som bl.a. har spilt med Einar Iversen. Eldre enn trommeslageren Tor Hauge?