Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Tor Harald Degerstrøm

Trommis. Virvler som Carl Palmer.
Har trålet Europa med band som: ASR, Toe tag, Disorder osv

Trommis. Virvler som Carl Palmer.
Har trålet Europa med band som: ASR, Toe tag, Disorder osv

Medlem i

Anti Social Rejects Trommer
Dødøge Trommer