Matched: artister/(.*)

Fra Rockheims samlinger

  • Plakat
Se mer på Digitalt Museum
Gjør endringer

Tor Arne Johnsen

Også kjent som: Johnsen

Utgivelser (album)

Tor Arne Johnsen
N
2002

Medvirker på

Diverse artister
Nasjonale prøvelser - Hallo i uken 2005 komponist;tekstforfatter;utøver
2005
Diverse artister
Et rop om hjelp: Hallo i uken 1990-99 komponist;tekstforfatter;utøver
2000
Diverse artister
Hallo i uken høst 98 tekstforfatter
1999
Diverse artister
Hallo i uken - vår 98 tekstforfatter
1998
3 Busserulls, Busserulls
Bill. Mrk 'Krisehjelp' komponist;tekstforfatter
1997
Ørjan
Ørjan komponist;tekstforfatter
1995
3 Busserulls
Banditos komponist;tekstforfatter
1982
3 Busserulls
Stiv kuling komponist
1980
3 Busserulls
Mytteri komponist;tekstforfatter
1979