Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Tony Mills

Født: 7. juli 1962
Død: 18. september 2019

Født i Solihull, England, vokalist i TNT fra 2006.

Født i Solihull, England, vokalist i TNT fra 2006.

Medlem i

Shy Vokal (1983-1991)
TNT Vokal (2006 -2013)