Gjør endringer

Tønnes Birknes

Medvirker på

Jens Book-Jenssen
Diamanter tekstforfatter
2006
Ivar Ruste
Diamanter tekstforfatter
2006