Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Tonje Ingarsdotter Helgesen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, biografi 15.10.2020 08:22 Leeriksen
fødsel/opprinnelse, biografi 15.10.2020 08:14 Leeriksen
navn, fødsel/opprinnelse 29.09.2018 20:30 nag2rom