Gjør endringer

Tone Borge

Medvirker på

Småkvedarane
Småkvedarane frå Voss syng utøver
2000