Gjør endringer

Tom Fettke

Medvirker på

Credo Brass, Credo Vokal
Credo Brass arrangør
2007
Divisi, Jostein Myklebust
Via Dolorosa komponist
1998
Adventsangerne
Jubilate deo komponist
1991