Oversikten viser revisjonshistorikk for Thore Skogman

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, biografi 08.01.2016 14:51 karjo
død/splittelse, biografi 15.12.2013 16:05 MaritJ
død/splittelse, biografi 03.12.2013 22:32 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 12.11.2013 21:20 karjo