Oversikten viser revisjonshistorikk for Thorbjørn Grønning

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, bilder 22.11.2013 23:35 Lucaard
fødsel/opprinnelse, sted 06.11.2012 13:20 MaritJ