Revisjonshistorikk

Gjør endringer

The Troll Keys

Gruppe som deltok på innspillinger med Troll Records, bl.a. med Jan Hørtun

Gruppe som deltok på innspillinger med Troll Records, bl.a. med Jan Hørtun