Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

The Troll Keys

Også kjent som: The Key Brothers

Gruppe som deltok på innspillinger med Troll Records, bl.a. med Jan Hørtun

Gruppe som deltok på innspillinger med Troll Records, bl.a. med Jan Hørtun