Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

The Shatters

Dannet: 1960
Splittet: 1964

Medlemmer

John Robert Kolloen Trommer
Stein Øderud Gitar
Terje Øderud Gitar