Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

The Leightons

Er dette feilskrift for Bert Leighton som komponerte 'Honolulu' som 3 Busserulls brukte? Samme melodi ble brukt av Ernst Rolf ca 1920. Er det et navn brødrene Bert og Frank Leighton brukte?

Er dette feilskrift for Bert Leighton som komponerte 'Honolulu' som 3 Busserulls brukte? Samme melodi ble brukt av Ernst Rolf ca 1920. Er det et navn brødrene Bert og Frank Leighton brukte?