Matched: artister/(.*)

Eksterne lenker

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

The French Connection

Dannet: 1982
Fra: Oslo

In 1982 the band The French Connection consisting of Rune Annaniassen (The Cut, Kid Death and the Nightshades, Diamond Dogs, Matchstick Sun, Popcorn Explosion, Merchants of Venus & Sister Rain), Erik Avskog (Clockwork Orange, Kid Death and the Nightshades), Trond Pettersen (Horsemen) and Tor Dybdahl recorded a demo cassette under quite primitive conditions. When in London, a few months later, Dybdahl went by Virgin Records in Portobello Road and left the Memorex Cassette at the reception desk. The tape had.. Les mer..

In 1982 the band The French Connection consisting of Rune Annaniassen (The Cut, Kid Death and the Nightshades, Diamond Dogs, Matchstick Sun, Popcorn Explosion, Merchants of Venus & Sister Rain), Erik Avskog (Clockwork Orange, Kid Death and the Nightshades), Trond Pettersen (Horsemen) and Tor Dybdahl recorded a demo cassette under quite primitive conditions. When in London, a few months later, Dybdahl went by Virgin Records in Portobello Road and left the Memorex Cassette at the reception desk. The tape had early recordings of both Sensation Boys and Wonderland recorded on a two track reel to reel without any drums. When returning to Norway the rejection letter came and that was the end of that. In the years to come Dybdahl continued to use the name on various recording sessions.
In 1984 Avnskog and Dybdahl were recording

I 1982 spilte The French Connection, som besto av Rune Annaniassen (The Cut, Kid Death and the Nightshades, Diamond Dogs, Matchstick Sun, Popcorn Explosion, Merchants of Venus & Sister Rain), Erik Avskog (Clockwork Orange, Kid Death and the Nightshades), Trond Pettersen (Horsemen) og Tor Dybdahl, inn en demo kassett under særdeles primitive forhold. I London, noen måneder senere, gikk Dybdahl innom Virgin Records i Portobello Road og leverte Memorex kassetten og en lapp i resepsjonen. Båndet hadde blant annet de tidligste opptakene av Sensation Boys og Wonderland spilt inn på en to spors spolebåndopptaker, ingen trommer, masse hvit støy. Ved ankomst Oslo kom også refusjonsbrevet og det ble slutten på det, men i årene som fulgte fortsatte Dybdahl å bruke navnet, The French Connection, på forskjellige innspillinger.
I 1984 spilte Avnskog og Dybdahl inn en rekke låter i Oslo og de spurte

Medlemmer

Rune Annaniassen Guitars, Bass, Vocals, Songwriter
Tor Dybdahl Vocal, Synthesizer, Sequencer, Percussion, Piano, Guitar, Bass, Songwriter