Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for The Åsmunds

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
bilder 24.10.2013 16:33 A.Kittilsen
fødsel/opprinnelse 24.10.2013 16:32 A.Kittilsen
fødsel/opprinnelse, bilder 24.10.2013 16:32 A.Kittilsen
fødsel/opprinnelse, bilder 24.10.2013 16:31 A.Kittilsen
fødsel/opprinnelse, medlemmer 18.10.2013 17:02 A.Kittilsen
fødsel/opprinnelse, sted 18.10.2013 17:00 A.Kittilsen
fødsel/opprinnelse, medlemmer 10.12.2012 22:39 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 10.12.2012 22:38 MaritJ