Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Terry Lehns

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, medlemmer 29.12.2015 20:56 karjo
fødsel/opprinnelse, medlemmer 08.03.2014 23:41 karjo
fødsel/opprinnelse, medlemmer 08.03.2014 23:40 karjo
fødsel/opprinnelse, sted 08.03.2014 23:39 karjo