Oversikten viser revisjonshistorikk for TerjeO

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 12.04.2020 18:59 terjeNO1