Oversikten viser revisjonshistorikk for Terje Viggo Andersen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
medlemmer 10.10.2013 21:02 espen
navn, fødsel/opprinnelse, sted 10.10.2013 21:02 espen