Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Terje Viggo Andersen

Født: 1960

Medlem i

Blacken & Peepe Cooper Band Bass
Trio deMent Bass, vokal