Oversikten viser revisjonshistorikk for Terje Tranaas

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
sted 15.07.2013 11:33 MaritJ
fødsel/opprinnelse, medlemmer 15.07.2013 11:33 MaritJ