Oversikten viser revisjonshistorikk for Terje H. Hanssen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 21.09.2014 17:45 terjehh
fødsel/opprinnelse 21.09.2014 17:43 terjehh
fødsel/opprinnelse, medlemmer 21.09.2014 17:42 terjehh