Oversikten viser revisjonshistorikk for Terje Fjærn

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, biografi 09.06.2016 13:07 ASK64
biografi 09.06.2016 13:02 ASK64