Gjør endringer

Templet Junior gospel

Medvirker på

Staben
La Mæ Gi Dæ Ei Hand utøver
1995