Oversikten viser revisjonshistorikk for Telefonsentralmontørene

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, biografi 27.07.2017 11:19 karjo
død/splittelse, medlemmer 12.10.2012 21:36 rocknroll94
navn, alias, fødsel/opprinnelse 12.10.2012 21:35 rocknroll94