Oversikten viser revisjonshistorikk for Tage Löf

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 07.02.2016 20:28 karjo