Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Syntax TerrOrkester

Syntax TerrOrkester er et norsk musikk- og kunstprosjekt som spiller en vanskelig definerbar type musikk, som nærmest kan karakteriseres som moderne populær kunstmusikk. Musikken har innslag fra punk, pop, psykedelia, prog, jazz, kraut, new-wave, elektronika, folk, og inneholder tidvis strukturer fra klassisk musikk.

Syntax TerrOrkester er et norsk musikk- og kunstprosjekt som spiller en vanskelig definerbar type musikk, som nærmest kan karakteriseres som moderne populær kunstmusikk. Musikken har innslag fra punk, pop, psykedelia, prog, jazz, kraut, new-wave, elektronika, folk, og inneholder tidvis strukturer fra klassisk musikk.

Utgivelser (singel/EP)

Syntax TerrOrkester
O Herliga London
2008