Oversikten viser revisjonshistorikk for Sverre Stensbys Orkester

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, medlemmer 16.08.2015 15:09 nag2rom
navn, fødsel/opprinnelse 16.08.2015 15:04 nag2rom