Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Sverre Jensen

2 musikere med navnet Sverre Jensen. Den andre var medlem i første utgave av "3 Busserulls"

2 musikere med navnet Sverre Jensen. Den andre var medlem i første utgave av "3 Busserulls"

Medlem i

Kalenda Maya Psalter, arrangør