Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Sverre Jensen

Født: 16. august 1944
Død: 3. juli 1968

Finnes en annen musiker som har vært medlem i 'Kalenda Maya' og deltatt på plater med andre musikere.

Finnes en annen musiker som har vært medlem i 'Kalenda Maya' og deltatt på plater med andre musikere.

Medlem i

3 Busserulls -1968